Velferdsteknologi er et av flere virkemidler som kan gi oss økt mestring, trygghet, kontroll over egen helse, og bidra til at vi kan bo lengre hjemme. I vårt nye visningsrom kan du ta og føle på mulighetene.

– Det finnes mange teknologiske løsninger og tekniske hjelpemidler som kan bidra til øke aktivitetsnivået hos bruker. For å synliggjøre de mulighetene som finnes har vi utviklet et visningsrom på Fjerdingby helsetun, forteller Anne Fond og Nina Mejlgaard, som har jobbet med å realisere visningsrommet.

20220607_ml_6557.jpg

Målgruppen for visningsrommet vil være både hjemmeboende, beboere i omsorgsboliger, pasienter ved korttids- og rehabiliteringsavdelingen, pårørende og ansatte i pleie og omsorgstjenesten.

– Vi vil vise frem både nye og eksisterende løsninger av teknologi og universell utforming. Det vil være alt i fra enkle løsninger som man kan gå til innkjøp av selv, et utvalg hjelpemidler som kan søkes på gjennom Nav, og eksempler på teknologi som vil være en del av kommunen sitt tjenestetilbud.

Les mer om visningsrom  for velferdsteknologi.

Velkommen til åpen dag!

Torsdag 25. august har vi åpen dag, og vi er dag tilgjengelig for alle som ønsker å besøke det. For at alle ikke skal komme samtidig, og gi oss mulighet til å organisere dagen ber vi om at du melder deg på ved å sende en e-post med ønsket tidspunkt til ergoterapihenvendelser@ralingen.kommune.no. Vi er der fra 9 til 15 den dagen, og vil sette av ca. 30 minutter til hver enkelt besøkende. Velkommen!

 

20220607_ml_6462.jpg