Det er  spørreskjemaopplegg som en rekke norske kommuner bruker for å skaffe seg en oversikt over ungdoms hverdagsliv og folkehelsesituasjonen blant ungdom i kommunen (www.ungdata.no). Ungdom velger selv om de vil delta i undersøkelsen som gjennomføres i mars.

Formål med undersøkelsen

Hensikten med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvordan det er å være tenåring i Rælingen. Resultatene skal brukes som grunnlag for ungdomspolitikken i årene som kommer og til å vurdere satsningsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet. Målet er å skaffe til veie informasjon som kan benyttes for å bedre oppvekstmiljøet i kommunen.

Datamaterialet vil senere bli lagt inn i nasjonal database, sammen med tilsvarende ungdomsundersøkelser gjennomført i andre kommuner. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår.

Undersøkelsen omfatter spørsmål om hva ungdom driver med på fritida og hva slags oppfatninger de har om seg selv og andre. Undersøkelsen vil gi svar på mange spørsmål: Hvor fornøyde er ungdom i Rælingen med livet sitt – og hvordan liker de seg på skolen, i fritida, med vennene og i nærmiljøet? Hva bruker ungdom tida si til når de ikke er på skolen? Hvor mange er med i idrett og andre organiserte aktiviteter? Hvordan opplever de unge foreldrene sine? Er det mange som blir mobbet av jevnaldrende? Hvor mange av de unge har erfaringer med alkohol, tobakk og narkotika? Dette er eksempler på tema som undersøkelsen dekker.

Foresatte får tilsendt et informasjonsbrev i forkant av undersøkelsen og Ungdata.no vil også informere om undersøkelsen.

Kontaktinformasjon:

Ved spørsmål, ta kontakt med spesialrådgiver Johs Nermo ved KoRus Øst (930 99 825 eller e-post: Johannes.Nermo@sykehuset-innlandet.no) eller kontaktperson for undersøkelsen i Rælingen kommune, kulturkonsulent og SLT-koordinator Ingvild Amdal Myklebust (92 44 18 98 eller e-post: ingvild.myklebust@ralingen.kommune.no).

 

Les mer:

Ungdataundersøkelse 2014

SafiR

For ungdom