Bildet: Rådmann Eivind Glemmestad innledet om sentrumsutvikling på Fjerdingby på frokostmøtet for bedrifter

Rådmann Eivind Glemmestad fortalte om planer for sentrum på Fjerdingby med planlagt bygging av leiligheter, noe forretninger og et kommunalt bygg. Kommunalt bygg vil være for kulturskole, ungdomshus, helsestasjon og bibliotek som vil trekke mange besøkende.  Glemmestad informerte at det vil kunne bli mulig å leie seg inn på kontorplass for bedrifter som er interessert i det. Av aktuelle forretninger er blant annet matbutikk, blomsterbutikk og apotek.Treningssenter vil kunne være ønskelig. Vinmonopol kan også bli aktuelt når handelsvirksomhet er etablert. - Vi er åpen for etablering av nesten hva som helst for å generere aktivitetet, sa rådmannen.

Det var engasjement også fra de fremmøtte som hadde spørsmål, ønsker og innspill. Blant annet ble det spurt om hvilke muligheter Rælingen kommune har for bedrifter som vil etablere seg i Rælingen. Det kom konkrete ønsker og spørsmål om Fjerdingby sentrum hvor det er tenkt å bli et torg, leiligheter og også et aktivitetslokale. Det var også innspill om at et næringsråd må gjelde for hele kommunen og ikke bare for sentrum. Det kom også konkrete innspill til innhold i et neste møte i et bedriftsnettverk. Blant annet var det interesse for å høre mer om målene til Rælingen kommune og hvor kommunen vil.

Interimstyre for bedriftsnettverk

Allerede onsdag 22. juni vil et interimstyre med tre personer fra næringslivet i Rælingen sette seg sammen med NAV Rælingen og planlegge bedriftsnettverk for bedrifter og et neste møte i Rælingen. Det var på forhånd avtalt med tre personer som vil være med i videre planlegging slik at et slikt planleggingsmøte vil la seg gjøre.

Når møte i bedriftsnettverk er avholdt onsdag 22. juni og neste møte for bedrifter i Rælingen er planlagt, vil det bli sendt ut mer informasjon fra frokostmøtet 14. juni og om neste møte til bedriftene.

 

Næringsråd til høsten

Kommunalsjef Mette Aasrud mente at en sak om etablering av næringsråd  i Rælingen kommune vil kunne bli behandlet i kommunestyret og være på plass til høsten.

 

Har du spørsmål eller innspill?

Har du som bedriftseier spørsmål eller innspill, om Fjerdingby sentrumsutvikling eller annet, kan du rette det direkte til rådmann Eivind Glemmestad: e-post:eivind.glemmested@railngen.kommune.no eller e-post: postmottak@ralingen.kommune.no

Rundstykker.jpg

Frokostmøtet ble introdusert med servering av rundstykker.

Steinar Kristiansen fra Innovasjon Gardermoen.jpg

Steinar Kristensen fra Innovasjon Gardermoen informerte om samarbeid.

Les mer:

Fjerdingby - fra spredt sted til tettsted

Vi inviterer bedrifter  

Presentasjon Steinar Kristensen Innovasjon Gardermoen.

Frokostmøte for bedrifter og møte interimstyre - artikkel og referater juni 2016.

Aktuell informasjon:

Næringsliv