Ser vår kunngjøring i Romerikes Blad 21. april 2016: (Teksten kan også leses under).

Her kan du stemme.jpg

Lokal folkeavstemning om fremtidig kommunestruktur – kommunereformen.  Mandag 25. april 2016

Her kan du stemme!

Det holdes valgting på følgende skoler i forbindelse med folkeavstemningen

Stemmekrets

Stemmested

Åpningstid

Nordby krets

Fjerdingby krets

Rud krets

Løvenstad krets

Blystadlia krets

Nordby skole

Fjerdingby skole

Rud skole

Løvenstad skole

Blystadlia skole

09.00 – 20.00

09.00 – 20.00

09.00 – 20.00

09.00 – 20.00

09.00 – 20.00

Det er ikke utsendt valgkort i forbindelse med folkeavstemningen.
Alle tilhører den samme stemmekrets som de var i ved kommunestyrevalget høsten 2015.

Disse har stemmerett ved folkeavstemningen:

Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2016 og som er, eller har vært,

registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.

Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2016,

og som er registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 31. mars 3016.

Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2016,

og som har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

For å utøve stemmeretten må velgeren

være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Husk å ta med legitimasjon med bilde på til valglokalet!

Rælingen valgstyre

Øivind Sand

leder

 

Les mer: Kommunereform (trykk "neste" for å følge bakover i saker vi har publisert).