Ved folkeavstemningen har du følgende valg:

  • Ja til sammenslåing med Skedsmo kommune, og eventuelt med tillegg av Fet og Sørum kommuner.

     

  • Nei til kommunesammenslåing.
    Rælingen bør fortsette som egen kommune.

     

  • Blank stemme

 

Du får ikke valgkort tilsendt i posten.

 

Les mer om hvem som kan stemme, bakgrunn, tidligere informasjon, brosjyre som er sendt ut til innbyggere, utredninger, kommunestyrets retningsvalg, folkemøte og mer:

Det gjelder din fremtid

Forhåndsstemme kan du gjøre helt frem til 22. april

Kommunereformen (bla "neste" og se tidligere saker og artikler)