Målsettingen er at 55 prosent av de som avslutter går over til arbeid eller utdanning. I følge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) sin oversikt leder Rælingen sålangt for 2014. I Rælingen har alle tolv deltagere som hittil har avsluttet programmet, gått videre til arbeid eller utdanning.

- Et eget hus er et tiltak jeg gjerne oppfordrer også andre kommuner til å følge, sier ordfører Øivind Sand i Rælingen kommune. - Huset vårt er et miljø der folk kan senke skuldrene og føle seg hjemme, der ansatte og flykninger kan ha formelle og uformelle samtaler, sier han. I følge Sand er dette en forutsetning for å oppnå god integrering og det gode introduksjonsresultatet. - Vi vil at flykningene skal ha et verdig liv, et sted å bo og arbeid. "Tøff kjærlighet" med omsorg og krav, gir trygghet og gode resultater for flykninger, for ansatte og for kommunen, sier en stolt ordfører Øivind Sand.

Se hele artikkelen "Intro-innspurt: Rælingen i tet" på IMDIs nettsider og se IMDIs oversikt over de foreløpige resultatene i kommunene. (Kilde: www.imdi.no).