Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

TORGET I FJEDINGBY SENTRUM 

Torget skisse oktober 2021 - Bjørbekk og Lindheim

Se torget som stor fil (Illustrasjon:Bjørbekk & Lindheim)

Prosjektleder: Rune Torgeir Nilsen

Bakgrunn: Kommunestyret vedtok "Utforming av torget" 28. april 2020. 

Størrelse: 2000 m2

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Kvaliteter: Betongheller på hele torget, kantstein langs asfaltstier, sittekanter i granitt med treavdekning og et langt amfi.

Sitteplasser: 220

Ferdig: 2023

Illustrasjon - sitteplasser og trapper torget

Illustrasjon - sitteplasser på torget 

Torget mot butikk og boliger - skisse

Har du innspill til torget i Fjerdingby sentrum?

Som oppfølging fra åpent møte om Fjerdingby sentrum i Rælingen bibliotek 20. januar som var veldig godt besøkt, får vi gjerne dine innspill. Har du ideer og ønsker til hvordan du vil torget skal være, send e-post til: eiendom@ralingen.kommune.no eller du kan levere ditt forslag til servicetorget i rådhuset i Bjørnholthagan 6. Merk innspillet med "Torget".

Interesserte inviteres til å gi innspill om hvilket innhold og funksjoner det nye torget skal ha. Det nye torget vil bli et sentralt møtested i Rælingen i lang tid framover. Det er derfor ønskelig med mange innspill om dette.