Kjerneoppgaver

 

Kommunaldirektørens enhet hovedoppgaver er å bidra til riktig beslutningsgrunnlag for politisk og administrativ ledelse og å sikre ønsket utvikling av kommunen. Kommunedirektørens enhet bistår ledelsen i å ivareta sitt eieransvar for de kommunale virksomhetene og bistår enhetene i utvikling og tilpasning av tjenestene. I tillegg ivaretar kommunedirektørens enhet politisk sekretariat, valgavvikling, beredskapsledelse, overordnet samfunnsplanlegging, strategisk utvikling og faglig rådgivning for natur og miljø, helse og omsorg, skole og barnehage samt kommunikasjonsvirksomhet. Avdeling for digitalisering har ansvar for administrativ og strategisk utvikling av IKT. Regionalt samhandlingskontor for Nedre Romerike (RSK) er organisatorisk tillagt kommunedirektørens enhet.

 

Kommunedirektørens enhet ledes av rådmannsgruppa: Kommunedirektøren og kommunalsjefer  

Kontakt oss .