Rådmann Eivind Glemmestad , telefon: 934 34 748, er ansvarlig leder for Rælingen kommune.

Kommunalsjef John Kristoffersen , telefon: 986 19 636, inngår i rådmannsgruppa følger opp skole- og barnehageområdet.

Kommunalsjef Mette Aasrud , telefon: 907 64 323, inngår i rådmannsgruppe og følger opp enheter for helse og omsorg.

Kommunalsjef Kathrin Pedersen , telefon: 932 60 471, inngår i rådmannsgruppa og følger opp enheter for bygg og eiendom, teknisk og kultur.   

Les mer:  Rådmannskontoret   

Kontakt oss