SMITTEVERNSTILTAK VED LØVENSTADTUNET

BESØK PÅ LØVENSTADTUNET

I tråd med FHI sine anbefalinger

Til besøkende på Løvenstadtunet

ta dere tid til å lese igjennom besøksreglene våre:

Vi har full forståelse for at reglene kan virke strenge, men vi håper dere blir med oss i dugnaden for å overholde dette slik at vi kan fortsette å holde Løvenstadtunet og Løvenstadtoppen smittefritt.

Besøkende som ikke har avtalt på forhånd, kan risikere å måtte komme tilbake senere på et avtalt tidspunkt.

I forkant av besøk

 • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19 kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.
 • Pårørende eller andre som er i hjemmekarantene eller har luftveissymptomer, skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes. For mer informasjon se Helsedirektoratets anbefalinger for vurdering av besøk. Ved unntak må smittevernrådene i avsnittet «Råd når personer med luftveissymptomer eller i hjemmekarantene unntaksvis får komme på besøk» følges (nedenfor).
 • Under besøk
 • Det føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende (Ikke i omsorgsboliger 3.etg.(Bakgrunn er evt smitteoppsporing)
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende skal gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde seg i fellesarealer.
 • Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere enn den de besøker.
 • Maks tre besøkende samtidig, i opptil en time.
 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Det anbefales ikke at pasienter tas med ut til ulike større arrangementer med fler enn tre gjester.
 

Kontaktinformasjon: 

Besøk: Løvenstadvegen 16, 2006 Løvenstad  (se kart nedenfor). Post: Postboks 100, 2025 Fjerdingby  

Telefon: 64 80 24 00  Servicetorget: 63 83 50 00

Enhetsleder: Grethe Lid

Leder Grethe Lid

Viktig informasjon til pårørende Løvenstadtunet om koronasituasjonen

Informasjon til pårørende tilhørende Løvenstadtunet

Nedenfor kan du lese hvordan vi jobber i koronasituasjonen. 

Det er ikke påvist koronasmitte ved Løvenstadtunet, men vi må være forberedt på at dette kan oppstå. Vi har innført en del forhåndsregler, og vurderer fortløpende behov for ytterligere tiltak. Et av de viktigste tiltakene vi har gjort har vært å innføre besøksforbud. På den måten reduserer vi sjansen for at smitte kommer inn på institusjon. Derfor er det så viktig at alle respekterer besøksforbudet og holder kontakten med sine over telefon. Hver avdeling har også fått en IPAD som gjør det mulig med kontakt gjennom den. Ønsker du å sende blomster, så tar vi kun imot avskårne blomster. Om din nære skulle bli kritisk syk eller døende, vil det selvfølgelig være anledning til besøk, da følger vi våre smittvernsregler. Vi forsøker også å unngå at ansatte arbeider på tvers av institusjoner og avdelinger. I de tilfellene dette er nødvendig, følges kommunens smittevernrutiner for å forebygge smittespredning. Det er viktig å fortelle at ansatte er vante med å håndtere smittesituasjoner fra før. Dette er en del av helsepersonellets hverdag og kompetanse. Våre tiltak er selvsagt i tråd med Folkehelseinstituttet sine anbefalinger.

 

Hva gjør Løvenstadtunet når en beboer på en av våre avdelinger tester positivt for korona?

Ved mistanke isolerer vi beboer og tar prøve. Når en beboer ved Løvenstadtunet får påvist koronainfeksjon, gjør vi følgende:

Kommuneoverlegen mottar det positive prøvesvaret, og tar direkte kontakt med seksjonsleder på seksjonen. Avdelingsleder/vakthavende sykepleier varsler pårørende, og igangsetter en rekke tiltak basert på Folkehelseinstituttet sine anbefalinger og kommunens eget infeksjonskontrollprogram og rutine for koronasmitte:

 • Den smittede er isolert med smitteregime, i påvente av prøvesvar.
 • Isolering medfører at beboer i minst mulig grad skal ut av rommet
 • Kun helsepersonell som er direkte involvert i pasientbehandlingen får adgang til pasientrommet, i tillegg til annet nødvendig personell
 • Institusjonen forsøker å begrense antall ansatte som er i kontakt med den smittede
 • Ansatte ved institusjonen vil følge rutinene for bruk av smittevernutstyr i kontakt med beboer/pasient

Avdelingsleder bistår kommuneoverlegen med å kartlegge beboere og ansatte som har vært i nær kontakt med den smittede i perioden hvor han/hun var smitteførende. Disse defineres som nærkontakter.

Alle nærkontakter vil kontaktes og satt i karantene i 14 dager fra de var i nær kontakt med den smittede. Dette gjelder også eventuelle nærkontakter utenfor institusjon. Pårørende vil bli varslet dersom deres nærmeste defineres som nærkontakt.

Alle registrerte pårørende ved en avdeling vil få informasjon hvis det påvises koronasmitte i avdelingen (uansett om de er nærkontakter eller ikke).

Hilsen enhet Løvenstadtunet

Hva gjør vi?

Våre kjerneoppgaver er å drifte Løvenstadtunet med institusjonsplasser for brukere med somatisk sykdom, kognitiv svikt/demens, produksjonskjøkken, heldøgns bemannet omsorgsbolig, dagsenter og vaskeri. I tillegg drifter vi også dagsenter på Fjerdingby helsetun, vaskeri og transport av dagsenterpasienter.

Avdelinger

Enhet Løvenstadtunet har følgende avdelinger:

Dagsenter Løvenstadtunet 

Løvenstadtunet boliger, 4.etg.

Somatisk avdeling 2.etg

Somatisk avdeling 3.etg

Løvenstadtoppen 3. etg.

Løvenstadtoppen 4.etg

 

(se mer informasjon under "Les mer om " øverst på siden)

Ønsker du å søke plass?

Klikk på Tjenestekontoret for helse og omsorg for skjema og mer informasjon om hvordan du søker eller kontakt oss.

Vil du jobbe hos oss?

 Når vi har ledige stillinger hos Løvenstadtunet vil du finne de ved å klikke på ledige stillinger i Rælingen kommune.