Stortinget har vedtatt å innføre 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn fra høsten 2022. Innholdet i ordningen er ikke vedtatt ennå, men vi forventer at det blir det om kort tid. Det vi foreløpig vet er at ordningen vil gjelde for alle elever født i 2016 skoleåret 2022/2023. Moderasjonsordningen innføres allerede fra 1. august 2022, men det er opp til kommunene å organisere tilbudet.

Mer informasjon kommer

Selv om ordningen ikke er vedtatt ennå har vi startet å planlegge hvordan tilbudet vil se ut. Det er mange hensyn å ta, og ordningen må også endelig vedtas først.

Det er et krav at vi skal tilby gratis SFO alle dager vi normalt har et SFO-tilbud. Det vi må vurdere er hvordan man kan ta i bruk sine 12 gratis timer. SFO skal drives forsvarlig, med nok ansatte på jobb ut ifra hvor mange barn som er til stede. Vi trenger derfor en forutsigbar løsning.

Når ordningen er vedtatt, og vi har løsningen klar, vil vi sende ut mer informasjon direkte til alle på 1.trinn.

Betaling i august

Siden ordningen ikke er klar ennå vil faktureringen i august gå som normalt, uten å ta høyde for 12 gratis timer. Det man betaler for mye på den regningen vil bli trukket fra på en senere regning.