- Vi gjør det for våre innbyggeres helses skyld, for at vi skal klare å håndtere pandemien best mulig. Men vi gjør det også for å forhindre at arrangementer, fester og andre sosiale aktiviteter flytter seg over kommunenegrensene. Pandemien kjenner som kjent ikke kommunegrensene. 

 

Innstramminger for alle - barn skjermes

- De nye reglene betyr dessverre innstramminger for oss alle. Men jeg er glad for at barn og unges fritidsaktiviteter i form av trening, øvelser og lignende i stor grad skjermes, sier Grøtte.

 

Takk til alle

Ordføreren takker alle som bidrar, følger reglene og holder avstand. 

 

Lenke til de nye reglene (Forskrift midlertidig smittvernregler i Rælingen kommune vedtatt i formannskapet 10.11.2020). 

Mer om koronavirus