- Det var et viktig og oppklarende møte for å komme frem til plassering og legge til rette for fundamentering av skulpturen ettersom arbeidet med torget pågår nå, forklarte Kilde etter en befaring mandag 21. mars.

 

Boksøylen gikk av med seieren

Selve skulpturforslaget Boksøylen som Lene Kilde vil lage og hvordan dette vil bli, er bestemt. Kunstutvalget i Rælingen kommune som også var jury for en konkurranse, sammen med kunstkonsulent Camilla Malmquist, var enstemming i valg av Boksøylen som vil smykke torget fra sommeren 2023.

 

Lene Kilde med modell av bokskulpturen som kan ses i Rælingen rådhus

Kunstner Lene Kilde ved en modell av Boksøylen som kommer på torget i 2023

 

Lene Kilde har laget en modell som blir Bokskulptur på kommunens nye torg

Lene Kilde har laget en modell av skulpturen Boksøyle som kan ses i Rælingen rådhus.

 

 

Prekvalifisering

I alt ti kunstnere ønsket å være med i konkurransen om oppdraget. Tre av disse ble valgt ut i en prekvalifisering. Det vil si at de ble invitert til å delta i en konkurranse om å lage løsningsforslag til kunstverk til det nye torget og for dette fikk de et beløp som godgjøring for arbeid og materialbruk i sitt forslag. Det er også en ramme for beløp hva kunstverket kan koste og kunstneren må angi budsjett i sitt løsningsforslag. Kommunen har retningslinjer for utsmykking i det offentlige rom som er vedtatt av kommunestyret og som legges til grunn for utsmykkingsprosjekter. Etter en gjennomgang av de innleverte løsningsforslagene innen en frist tidligere i år, kom juryen i sitt møte enstemmig frem til Lene Kilde sitt forslag Boksøylen.

 

Internasjonalt anerkjent

Lene Kilde bor i Rælingen og kjenner kommunen godt, og hun syns det er på tide at kommunen får et sentrum. Hennes verk er i flere gallerier i Norge, også utenlands som Danmark, Frankrike, Hellas og Taiwan. Kildes kunstverk er kjøpt av blant annet NRK.

 

Se mer: LENE KILDE – Galleri Ramfjord

 

 

Lene Kilde i Fjerdingby sentrum - skulptur kommer på torget mellom bygningene

Lene Kilde i Fjerdingby sentrum - Boksøylen kommer på torget mellom bygningene 

 

Nøye beskrivelser

Lene Kildes løsningsforslag viser grundig tankene bak skulpturen. Kunstneren har tatt utgangspunkt i kunnskap, selvutvikling og engasjement og at Ravinen og torget i Fjerdingby sentrum skal være en base med gode muligheter for dette. Kilde viser til biblioteket og alle fasiliteter i Ravinen som bevis for dette.

 

Sitter på mye kunnskap

- Mitt skulpturforslag viser et barn som tar for seg og fråtser i det litteraturen har å by på, forklarer Kilde i løsningsforslaget. Hun forklarer videre at jenta har samlet et tårn av bøker og slått seg ned på toppen av stabelen med bøker, der man trygt kan si at hun allerede i ung alder "sitter på mye kunnskap".  En trapp av bøker er bygget for å komme seg opp på søylen. Selv om barnet sitter på den høyeste søyler, vil publikum av nysgjerrighet kunne gå på trappen og titte i den lysende, effektfulle "evighetsboken" som jenta er fordypet i. 

 

Signatur

- Det å lage skulpturer der store deler av kroppen er utelatt, er gjerne min signatur slik at publikum skal bruke sin egen fantasi og bagasje til å ferdigstille skulpturen. Også i Bokskulpturen har jeg utelatt barnets hode og overkropp, informerer kunstneren i løsningsforslaget.

 

Fem bokstabler

Verket har fem stabler med bøker som vil fungere som en trapp. Den øverste søylen vil være ca. 1,80 meter. Materialvalg og utforming vil være solid. Det blir bøker i betong, barn i bronse, hvit patina og den røde kjolen i galvanisert og pulverlakkert stål. «Evighetsboken»  i metall med glass/polymer vil ha lys. Bøkenes overflate får en tekstur med varmekabler som gir godt grep for de som vil klatre på «trappen».

 

«Evighetsboken vil ha lys og

bøkenes overflate får en tekstur

med varmekabler som gir godt grep»,

fra kunstner Lene Kildes løsningsforslag  «Boksøylen». 

 

Ikke ferdig til åpning av Ravinen

Du kan se en modell av skulpturen i Rælingen rådhus. For å illustrere størrelsen står skulpturmodellen sammen med mennesker illustrert som pappfigurer. - Det ferdige kunstverket som blir i underkant av to meter høyt og skal være utsmykning på torget utenfor Ravinen, vil ikke være ferdig og plassert til 3. september. Det vil være på plass sommeren 2023, sier kultursjef Rune Thieme. Da vil vi nok gjerne markere dette med et arrangement og en avduking, sier kultursjefen.

 

Se mer: LENE KILDE – Galleri Ramfjord