Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
ml_211210_1369

Influensavaksinering 2022

Vi tilbyr innbyggere fra fylte 65 år og personer i risikogruppen influensavaksine.

Les mer


Aktuelt


IMG_1748[2]

Siste del av langrennsanlegget ferdigstilles

Rælingen kommune asfalterer nå rulleskiløypa i langrennsanlegget i Marikollen. Asfalteringen ferdigstilles i løpet av uka, og anlegget vil da være klart til bruk igjen . Med dette nærmer det seg at anlegget ferdigstilles.

Les mer

Utdeling av Rælingen kommunes kulturpris og stipend i 1988.

Hvem bør få Rælingen kommunes kulturpris?

Fristen for å foreslå kandidater er 1. november. Les mer om prisen, og hvordan du kan foreslå en kandidat.

Les mer

Illustrasjonsbilde nettsiden-kommunedelplan-iff

Offentlig ettersyn kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2023-2034

Kommunestyret vedtok 14.09.2022 at kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 18. november 2022.

Les mer

Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2022 med tillegg for barnevern

Behandlet i kommunestyret 14.09.2022

Tilstandsrapporten skal gi et samlet bilde av tilstanden innenfor et tjenesteområde eller tema, og gi et grunnlag for oppfølging og videreutvikling.

 

Hensikten med tilstandsrapportene er å gi kommunestyret, ansatte og innbyggere innsikt i tilstand, utvikling og viktige problemstillinger og gi et helhetlig kunnskapsgrunnlag for tjenesteområdet.

Tilstandsrapportene har både en kontroll- og en utviklingsdimensjon. I kontrolldimensjonen vurderes tilstanden, og skal ivareta lovkrav knyttet til internkontroll og rapportering, og ivareta kommunens eget behov for oversikt og kontroll. Utviklingsdimensjonen handler om den oppfølgingen som skjer på bakgrunn av vurderingene, der tilstandsrapporten skal bidra til prioritering av løpende forbedringsarbeid, utviklingsområder og ressursinnsats i enhetene kommende år, samt bidra til revidering av kommende planer og strategier på tjenesteområdet.

 

Tilstandsrapportering for barnevernet skal gi kommunestyret og politiske utvalg en kortfattet oversikt over fakta og vurdering av status for barneverntjenesten i Rælingen.

Tilstandsrapport for barnevernet er lovpålagt i lov om barneverntjenester, og gis i Rælingen i sammenheng med tilstandsrapport på helse- omsorg- og velferdsområdet.

 

Stadfesting av vedtatt detaljreguleringsplan for hovedvannledning Nordbysjøen-Flateby vannverk

Klima- og miljødepartementet har i brev datert 05.09.2022 stadfestet Rælingen kommunes vedtak om detaljreguleringsplan for hovedvannledning Nordbysjøen-Flateby vannverk. Stadfesting av planen etter markaloven vil si at departementet har vurdert at de tiltak reguleringsplanen legger opp til innenfor Marka kan tillates og er i samsvar med markalovens formål. 

Tilstandsrapport 2022 - Grunnskole

Behandlet i kommunestyret 14.09.2022

Tilstandsrapport for grunnskole 2022 er basert på et bredt analysegrunnlag. Vi ser noen områder som må styrkes og utvikles videre, men er trygge på at vi har valgt de riktige satsingene og tiltakene for å komme videre i arbeidet.

Tilstandsrapporten viser at elever og foreldre er godt fornøyd med opplæringstilbudet og skolefritidsordningen. Disse resultatene har vært stabile over tid, og er på samme nivå som for landsgjennomsnittet. Brukerundersøkelser, kartleggingsprøver og grunnskolepoeng viser ikke store endringer fra tidligere år, selv om det har vært skoledrift i en pandemi.

Åpne tilstandsrapporten ved å trykke her

Miljøbilen kommer i uke 41

Miljøbilen fra ROAF tar i mot farlig avfall og småelektronikk som du har samlet i rødboksen, helt gratis.