Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunestyremøte 11. mai - protokoll og opptak

Følgende saker var til behandling:

Årsmelding for Rælingen kommunale eldreråd 2021

Opprettelse av kommunalt klimafond

Strategi for barnehageeier 2022-2026

Plan for kommunens boligsosiale virksomhet 2022-2025

Årlig sommerskole - utredning av ressursbehov og økonomiske prioriteringer

Interpellasjon - jordvern

Eldrerådets årsmeldinger

Samlet oversikt over årsmeldinger fra Rælingen eldreråd

Under følger årsmeldinger som har vært behandlet i eldrerådet.
Årsmeldingene går også som referatsak til kommunestyret.
For 2019 ble det ikke utarbeidet årsmelding.

Mest lest